Dredging: Our profession

Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging is een middelgroot baggerbedrijf, gevestigd in Sliedrecht. Onze activiteiten bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord.

Alle belanghebbenden van Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging mogen rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid, twee kernbegrippen voor onze medewerkers. Als middelgroot bedrijf zijn we ‘klein genoeg’ om de communicatielijnen kort en helder te kunnen houden en slagvaardig en flexibel te opereren, maar we zijn ook ‘groot genoeg’ om de vereiste technische kennis, deskundigheid en financiële basis te garanderen.

Wij zijn van mening dat werken met moeder natuur een zorgvuldige en veilige omgang met het milieu vereist. We trachten in dat opzicht aan alle moderne eisen te voldoen.

Ten slotte zijn we van mening, dat baggeren (net als elke andere activiteit) draait om ‘mensenwerk’ en daarom geven we de nodige ruimte aan professionele ontwikkeling, enthousiasme en humor zodat onze mensen hun werk met plezier blijven doen.

Achtergrond en ontwikkeling

Zo’n 50 jaar geleden begon Baggerbedrijf de Boer B.V. als een klein familiebedrijf, dat hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief was. Na jaren van gestage groei ging het bedrijf de internationale markt op onder de Engelse naam Dutch Dredging B.V.

Medewerkers en organisatie

Bij Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging werken ruim 150 uitstekend gekwalificeerde en sterk gemotiveerde professionals. Het bedrijf opereert in hoge mate ‘projectgericht’ vanuit een centrale organisatie, maar meestal ook met een lokale organisatie op de verschillende projecten.

 

Hier vindt u de Visie, missie en beleidsverklaring van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V.