Ga naar content

Gunning Meerjarige instandhouding Baggerspeciedepot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen

Rijkswaterstaat heeft het contract “Meerjarige instandhouding Baggerspeciedepot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen” gegund aan Combinatie Baggerbedrijf De Boer B.V. en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V.  

Het contract “Meerjarige instandhouding Baggerspeciedepot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen” is gegund aan Combinatie Baggerbedrijf De Boer B.V. en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V.

Het depot, een kunstmatig aangelegd eiland, bevindt zich in het Hollandsch Diep bij de haven van Moerdijk. 

De baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen zijn bekend terrein voor de Combinatie. Inmiddels zorgen De Boer en Van der Kamp sinds 2014 de exploitatie van de depots voor Rijkswaterstaat. Het bestaande contractteam is blij dat zij hun kennis en ervaring van en in het areaal en de opgebouwde relaties met Bevoegd Gezag, ontdoeners en vervoerders de komende vijf jaar mogen voortzetten. De kern van het werk bestaat uit het ontvangen (accepteren) en definitief bergen van verontreinigde baggerspecie. Daarnaast worden de depots (inclusief inrichting) onderhouden.

Baggerbedrijf De Boer en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp zijn allebei familiebedrijven, in handen van de tweede en vijfde generatie. Rentmeesterschap zit op alle vlakken in ons DNA en duurzaamheid is geen hippe term of inhoudsloos begrip, maar uit zich in lange termijn oplossingen en relaties.“ aldus directeur Kees van de Graaf van Baggerbedrijf De Boer. “Daarom zijn we blij dat we onze kennis en ervaring hier verder kunnen inzetten.”

Depotoperator Harry Blokland “Het mooie is dat het depotbeheer plaatsvindt op het snijvlak van ecologie, bodem en water. Zo hebben we de afgelopen jaren op een veelzijdige manier invulling gegeven aan natuur inclusief beheer en aangetoond dat industrie en ecologie hand-in-hand kunnen gaan met de juiste kennis en kunde. We hebben zelfs bevers als medebewoners mogen verwelkomen.”

Lees meer over het project op onze website: https://www.dutchdredging.nl/projecten/overige-werken/exploitatie-baggerdepot-hollandsch-diep-en-put-cromstrijen


 

Foto's van het project