Ga naar content

Baggerwerk Kraanbaan 13, Heysehaven, Rotterdam

Locatie Rotterdam, Nederland
Opdrachtgever Haven van Rotterdam
Periode 2015
Ingezet materieel Albatros
Amazone
Rival
Naast ons eigen schepen hebben wij hebben wij de volgende schepen ingezet: kraanschip “Bar Melus”, kraanschip “Anjo 4”, sleepboot “Zeeuwleeuw”, beunbak Offerkamp en ploegboot “Elco” (in 2019 vervangen door een andere ploegboot) .
Baggervolume Ca. 65.000 m3

Over dit project

Omschrijving werkzaamheden:

  • Baggerwerkzaamheden in “Pocket” Heysehaven,

  • Vervuilde baggerspecie bergen in depot “Slufter”,

  • Schone baggerspecie verwerken in stortlocatie verdiepte put Heysehaven,

  • Toepassen van een bellenscherm ter voorkoming van vertroebeling van het water in de Nieuwe Maas tijdens het baggeren,

  • Het verrichten van (controle)metingen,

  • Toepassen van Scheepvaartvoorzieningen,

  • Milieukundige begeleiding conform richtlijn BRL 7003,

Toelichting: Het bellenscherm wordt met behulp van een zware kabel op de bodem geplaatst. Het bellenscherm wordt gelegd vanaf de Oostkade. Het bellenscherm wordt voor aanvang van de werkzaamheden aangezet en pas uitgezet als de milieukundig begeleider dat aangeeft.

Tijdens het baggeren is men op een ‘veld’ met houten palen gestuit, wat de fundering van een oude steiger bleek te zijn. In totaal lag er 60 kuub aan houten palen. Deze palen zijn gelokaliseerd, verwijderd en afgevoerd.

Saneringsvolume ca. 11.000 m3
Baggervolume 54.000 m3

Subcontractor: Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit B.V.


 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Albatros
Amazone
Rival