Ga naar content

Werkzaamheden Quackstrand officieel gestart

Op woensdag 22 januari 2020 zijn de strandsuppletiewerkzaamheden voor het Quackstrand aan het Haringvliet bij Hellevoetsluis officieel gestart. 

Robert van der Kooi, voorzitter van het recreatieschap Voorne- Putten, gaf samen met partners Gemeente Hellevoetsluis, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten het startsein voor het vergroten van het Quackstrand.

Het Quackstrand is een drukbezocht recreatiegebied bij Hellevoetsluis en is in de jaren zeventig aangelegd na het gereedkomen van de Haringvlietdam. Door afkalving van het strand door de jaren heen, voldoet het inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd. Baggerbedrijf De Boer B.V. gaat nu de kust versterken door extra zand aan te brengen d.m.v. strandsuppletie.

ZANDSUPPLETIE WERKZAAMHEDEN

De strandsuppletie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Bij een strandsuppletie wordt een hoeveelheid zand opgespoten op het strand waardoor er meer ruimte komt voor de natuur en recreatiedoeleinden. Het zand dat gesuppleerd wordt is afkomstig uit wingebieden in de Noordzee. Vanaf de Noordzee wordt het zand met een sleephopperzuiger naar Quackstrand gebracht. Door middel van een leiding wordt het zand vervolgens vanaf het schip op het strand gespoten, waar bulldozers het zand verspreiden. Dit proces gaat zeven dagen per week door, tot eind februari 2020. Het recreatiestrand wordt zowel in de lengte als in de breedte uitgebreid. In totaal wordt er ruim 4 hectare zand opgespoten, ongeveer 8 voetbalvelden, met als resultaat een extra breed strand in de bocht én een betere toegankelijkheid.

MATERIEEL

Om het zand op het strand te krijgen zijn de door Baggerbedrijf De Boer B.V. ingehuurde schepen SCALD (Sleephopperzuiger) en Bar-Melus (Kraanschip) aan het werk nabij het strand. Op het strand zelf zorgen een shovel, bulldozer en een hydraulische kraanmachine ervoor dat het zand goed verspreid op de juiste hoogte komt.

PROJECTDUUR

De strandsuppletiewerken vallen onder het project “Kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis”.  De werkzaamheden voor dit hele project zijn vorig jaar september al gestart, want naast de strandverbreding krijgt het Quackstrand ook een boulevard, en een in het landschap geïntegreerde parkeervoorziening. De inzet is meer strand-, vis- en waterplezier aan het Haringvliet, maar ook wordt er ingezet op winst voor de natuurliefhebbers. Naar verwachting zullen al deze werkzaamheden eind 2020 afgerond zijn.

SAMENWERKING

Recreatieschap Voorne-Putten is opdrachtgever van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. De plannen zijn uitgewerkt met betrokken organisaties, ondernemers, verenigingen en bewoners van het gebied. In het project werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met de gemeente Hellevoetsluis, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij NL en Natuurmonumenten (mede-eigenaar en beheerder Voornes Duin). De samenwerkingspartners financieren de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Daarnaast is er extra financiering ontvangen vanuit de Provincie Zuid-Holland via de landschapstafels Haringvliet, Voorne Putten en het Droomfonds Haringvliet. Staatsbosbeheer bewaakt, als beheerder van het gebied, de kwaliteitsimpuls.

RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Het recreatieschap is opgericht vanuit de Wet gemeenschappelijke Regelingen. Meer informatie over het project is te vinden op Website Staatsbosbeheer.nl

OVER BAGGERBEDRIJF DE BOER – DUTCH DREDGING

Baggerbedrijf De Boer is een middelgroot baggerbedrijf, gevestigd in Sliedrecht. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Het familiebedrijf bestaat al meer dan een halve eeuw en is uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 200 medewerkers en 30 schepen. In het buitenland hanteert het bedrijf de naam ‘Dutch Dredging’.

Bekijk de Project YouTube video van Staatsbosbeheer