Ga naar content

QHSE, MVO en CO₂

QHSE staat voor het Kwaliteits-, Gezondheids-, Veiligheids- en Milieumanagementsysteem. Het QHSE-systeem van Baggerbedrijf de Boer B.V. - Dutch Dredging B.V. is gestructureerd en gebaseerd op de geldende ISO 9001, ISO 14001 (incl. de CO₂ Prestatieladder) en VCA ** standaarden.

Baggerbedrijf de Boer B.V. - Dutch Dredging B.V. beschikt over meerdere bedrijfscertificaten waarmee wij kunnen aantonen dat wij voldoen aan nationale en internationale normen voor het waarborgen van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu binnen ons werkterrein.

Dit is de internationale norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem (KAM). Organisaties gebruiken de norm om aan te tonen dat ze consistent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de eisen van klanten en regelgeving.

Deze certificering staat voor specificatie van eisen voor een milieumanagementsysteem om een ​​organisatie in staat te stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren die rekening houden met wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft, en informatie over belangrijke milieuaspecten. Het is van toepassing op die milieuaspecten die de organisatie identificeert als degene die ze kan beheersen en die ze kan beïnvloeden.

Dit is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om uw bedrijf met een groter veiligheidsbewustzijn te laten opereren en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is de VCA echter veel meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma voor het testen en certificeren van VGM-beheersystemen van servicebedrijven. Opdrachtgevers stellen VCA-certificering als een verplichte eis.

De CO₂-bewustzijnscertificaat, niveau 3. De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan inkoop te stimuleren om bewust te zijn van hun CO₂-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Door op de linkjes hierboven te klikken kunt u de certificaten downloaden of inlezen.

MVO - CO₂

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is het nieuwe “modewoord” dat steeds vaker voorbij komt. Aanbesteders willen “duurzaam inkopen”.  Opdrachtgevers vragen daarom steeds vaker om een CO₂-certificaat. Hiermee tonen we aan dat we milieuvriendelijk te werk gaan. Hoewel de zorg voor het milieu vanzelfsprekend is, in onze ogen, hebben we een certificaat behaald op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder waarmee we het ook daadwerkelijk aantonen.

Het hele MVO verhaal is een afspiegeling van wat je ziet in de samenleving. Wij vinden het niet meer dan normaal – wat ook blijkt uit onze duurzaamheidsvisie – dat je zorgvuldig omgaat met je mensen en de omgeving en zo weinig mogelijk brandstof gebruikt.  Nu worden de krachten echter gebundeld, samen heb je daar natuurlijk veel meer invloed op.

Begin 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. haar CO₂-certificaat op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald. De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit is ook ondergebracht in ons CO2 Reductiebeleid.

Een hoogtepunt op het gebied van duurzaamheid is de bouw en ingebruikname van onze ploegboot “Peter” in 2018 . Ons bedrijf is nu trotse bezitter van ’s werelds groenste en schoonste ploegboot!


Bekijk de video van ’s werelds groenste en schoonste ploegboot Peter

Introductie video ploegboot Peter

De CO₂-Prestatieladder maakt gebruik van vier invalshoeken om de ladder gestalte te geven, namelijk:

Baggerbedrijf de Boer stelt elk semester een aantal documenten op die inzicht geven aan de invulling van deze invalshoeken. Door op de links hierboven te klikken kunt u meer lezen over wat Baggerbedrijf de Boer doet om aan de desbetreffende invalshoek invulling te geven en kunt u de documenten over dit onderwerp zien en inlezen.

Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. heeft als algemene doelstelling om de energie-efficiëntie van de totale vloot in 2021 met 5% te verhogen ten opzichte van 2011. Om dit te bewerkstelligen willen we tot en met 2020 continu monitoren naar reductiemogelijkheden en deze waar het kan doorvoeren met als doelstelling om er ieder jaar minstens één door te voeren en er eind 2020 vijf te hebben doorgevoerd. Uiteraard is ieders hulp hierbij nodig. Niet alleen is het belangrijk dat we met elkaar bewuster worden van onze CO₂-uitstoot, bovenal leven er vaak juist uitstekende ideeën waarmee we nuttig aan de gang kunnen.

Voor dit doel is er een mailadres geopend: co2reductie@dutchdredging.nl.  Hierop kunnen alle vragen gesteld en, vooral, tips gegeven worden.

EMVI-BPKV

EMVI staat voor economisch meest voordelige inschrijving, het is een methode die bij de gunning van aanbestedingen wordt toegepast. Bij een EMVI-aanbesteding wordt er niet alleen naar de prijs gekeken maar wordt er eveneens veel waarde gehecht aan kwalitatieve criteria.

Lees hier meer over...

Certificaat CO2 prestatieladder

Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. is sinds januari 2012 gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder. Voordat Baggerbedrijf de Boer is gecertificeerd is eerst de footprint van het basisjaar geïnventariseerd. Hiervan is een rapportage opgesteld en hebben we een verklaring gekregen betreffende toetsing emissie inventarisatie op volledigheid conform NEN-ISO 14064-1 §7.3.1 “GHG Report Content”.

Lees hier meer over...