Ga naar content

Baggeren en Explosievenwerk haven Dégrad des Cannes

Locatie Dégrad des Cannes, Frans-Guyana
Opdrachtgever Grand Port Maritieme de Guyane
Periode 2015
Ingezet materieel Delta Queen I
Baggervolume Ca. 600 m3 stukken rots

Over dit project

Grand Port Martime de Guyane heeft een bestaande kade in de haven van Dégrad des Cannes / Cayenne opgeknapt en met 80 meter verlengd zodat de steeds groter wordende schepen met een grotere diepgang van de kade gebruik kunnen gaan maken. Tijdens de bouw van de verlengde kade stuitte men op een rotsformatie met een lengte van ongeveer 200 meter, welke boven het gewenste diepteniveau uitkwam (-4,20 CM ). Hierdoor werd het onmogelijk dat grotere schepen voor het nieuwe verlengde stuk van de kade aan konden leggen en de nieuwe kade dus maar beperkt benut kon worden. Door golfslag/deining was de kans aanwezig dat schepen deze rotsen zouden kunnen raken. Omdat de rotsformatie uit graniet (Dioriet) bestond, bleek er maar 1 oplossing te zijn: men moest gebruik maken van explosieven! Grand Port Martime de Guyane heeft daarom een opdracht op de markt gebracht voor het opblazen van de aanwezige rotspartij en vervolgens het verwijderen van de restanten.

Baggerbedrijf De Boer verzorgt al sinds 2008 het onderhoudsbaggerwerk op de rivier de Mahury en de haven. Hierdoor kent men het gebied erg goed. Omdat de opdracht niet alleen uit baggerwerkzaamheden bestond moest er gezocht worden naar een partner met kennis op het gebied van de explosieven.

Combinatie Baggerbedrijf De Boer/Nitrex srl®

Voor het opblazen van de rotsformatie heeft Baggerbedrijf De Boer het bedrijf Nitrex srl® benaderd, een bedrijf uit Italië, welke gespecialiseerd is in civiel werk met explosieven. Vervolgens heeft men als combinatie ingeschreven voor deze opdracht.

Voor deze opdracht werd de Water- en luchtinjectie vaartuig van Baggerbedrijf De Boer, de “Delta Queen”, omgebouwd. De aanwezige spudpalen waren te kort en moesten met 3 meter verlengd worden. Aan boord werd een waterpomp verwijderd om plaats te maken voor de boorstellingen van Nitrex srl®. Voor het in kaart brengen van de exacte vorm van de rotsformatie is er, na het verwijderen van deze laag, een survey gemaakt. Hierbij heeft men het RTK positioneringssysteem gebruikt. Op basis van deze survey is een boor- en explosieplan ontstaan.


Bekijk de video van dit project

Video onderwater explosies en baggeren Frans Guyana (Nederlands)

Locale fauna

Ter bescherming van de fauna in de rivier werd de organisatie UMR Borea ingeschakeld om een protocol te implementeren om de zeezoogdieren en schilpadden in de gaten te houden tijdens de explosie- en baggerwerkzaamheden. Observeerders hebben vooraf de dieren nauwlettend in de gaten gehouden om precies te zien waar zij zich in de omgeving begaven; dichtbij de explosie omgeving of niet? Tijdens de explosies plaatse men een ‘gordijn’ van luchtbellen rond het ontploffingsgebied: dit dempte de drukgolven van de explosie en zorgde ervoor dat de fauna uit de buurt bleef.

Nadat alle veiligheidsmaatregelen genomen waren is men begonnen met het opblazen van de rotsformatie(s). Na de eerste explosies werd duidelijk dat het graniet zo hard was, dat men extra boorgaten moest maken en meer explosieven moest plaatsen, zodat er na de ontploffingen kleinere stukken rots achterbleven, welke makkelijker verwijderd konden worden.

Voor het opruimen van de achtergebleven stukken rots en gruis op de bodem is er een kraan op een ponton gemonteerd en met behulp van RTK-GPS kon men de achtergebleven rots stukken lokaliseren en verwijderen. Totaal is er ± 600 m3 rots naar boven gehaald. De grote stukken rots zijn hergebruikt voor o.a. kustbescherming.
 

Unieke kenmerken en bijzonderheden aan deze opdracht:

  1. Combinatie van explosievenwerk en het baggeren,
  2. De bereikbaarheid van het materieel, materiaal op locatie gezien het feit dat de werklocatie erg afgelegen ligt,
  3. Werkgebied explosieven midden tussen de lokale fauna (dolfijnen, schildpadden, etc.),
  4. Veel samenwerking met milieu instanties voor de flora en fauna in de omgeving.

     

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Delta Queen I