Ga naar content

Zeeheldenwijk op Urk

Locatie Urk, Nederland
Opdrachtgever Gemeente Urk
Periode 2022
Baggervolume 220.000 m3 zand

Laat het zand maar stromen!

De Zeeheldenwijk is het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Urk. Het is een prachtige nieuwe woonwijk, net over de Urkervaart en geeft Urkers de kans om op het voormalige eiland te blijven wonen.

Om een woonwijk te bouwen is een enorme hoeveelheid zand nodig. Om overlast en hinder voor de omgeving te beperken tijdens de bouwfase kwam de combinatie Baggerbedrijf De Boer – Smink Infra met het idee om het zand niet via de weg aan te voeren, maar via een persleiding. Voor de Gemeente Urk reden genoeg om het werk aan de combinatie Baggerbedrijf De Boer – Smink Infra te gunnen.

Baggerbedrijf De Boer zet voor dit project haar zeegaande sleephopperzuiger Mahury in die het benodigde zand vanaf het IJsselmeer opzuigt. Vanaf de winlocatie vaart de Mahury naar het koppelpunt aan de Zuidermeerdijk. Vanaf het koppelpunt legt het zand een traject af van 2 kilometer tot het zanddepot waar het zand opgevangen en verwerkt wordt door graafmachines en bulldozers.

Het zanddepot ligt ten noorden van de Domineesweg en dient als opslagplaats voor het zand dat nodig is voor de toekomstige bouwwerkzaamheden van de Zeeheldenwijk. Als de persleiding op volle toeren draait, levert deze per dag een hoeveelheid zand dat vergelijkbaar is met 180 volle vrachtwagens. Laat het zand maar stromen!

Het unieke is dat in het leidingtracé drie overspanningen zijn. Het leidingtraject dat start vanaf het IJsselmeer kruist de Zuidermeerdijk, de Zuidermeerweg en de provinciale N352 Domineesweg, de toegangsweg vanaf de A6 tot Urk.

Baggerbedrijf De Boer voert het project in twee fasen uit. De eerste fase is de levering van 100.000 m3 zand in het zanddepot. Daarna wordt het zanddepot leeggereden en verwerkt voor het bouwrijp maken van de nieuw te bouwen woonwijk. Eenmaal als het zanddepot leeg is wordt nog eens 120.000 m3 zand geleverd in het zanddepot.

Een mooi project waar Baggerbedrijf De Boer trots op is vraagt om mooie beelden! In onderstaande video neemt Kobus Kramer, Area manager Nederland, je mee in de reis die het zand aflegt vanaf het IJsselmeer tot het zanddepot . De maker van deze video is Kees Aantjes, beter bekend onder de naam De Vloggende Bestemming. 

Het werk is inmiddels afgerond. 


Projectvideo Zeeheldenwijk Urk

Klik op onderstaande afbeelding.

Foto's van het project