Ga naar content

Strandsuppletie Quackstrand, Hellevoetsluis

Locatie Hellevoetsluis, Nederland
Opdrachtgever Recreatieschap Voorne-Putten
Periode 2019
Baggervolume Ca. 94.000 m3

Over dit project

Opdracht betrof het aanbrengen van zandsuppletie op het Quackstrand en strandje Schenkeldijk te Hellevoetsluis. Het Quackstrand is een drukbezocht recreatiegebied bij Hellevoetsluis en is in de jaren zeventig aangelegd na het gereedkomen van de Haringvlietdam. Door afkalving van het strand door de jaren heen, voldoet het inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd. Baggerbedrijf de Boer B.V. heeft nu de kust versterkt door extra zand aan te brengen d.m.v. strandsuppletie.

Zandsuppletiewerkzaamheden

De strandsuppletie was een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Door de strandsuppletie is een hoeveelheid zand opgespoten op het strand waardoor er meer ruimte is gekomen voor de natuur en recreatiedoeleinden. Het gesuppleerde zand kwam uit wingebieden in de Noordzee.
Vanaf de Noordzee werd het zand met een sleephopperzuiger naar Quackstrand gebracht. Door middel van een leiding werd het zand vervolgens vanaf het schip het strand opgespoten, waar de bulldozers het zand verspreidde. Het recreatiestrand is zowel in de lengte als in de breedte uitgebreid. In totaal is er ruim 4 hectare zand opgespoten, ongeveer 8 voetbalvelden, met als resultaat een extra breed strand in de bocht én een betere toegankelijkheid.

Materieel

Om het zand op het strand te krijgen zijn de door Baggerbedrijf de Boer B.V. ingehuurde schepen SCALD (Sleephopperzuiger) en Bar-Melus (Kraanschip) aan het werk gegaan nabij het strand. Op het strand zelf zorgde een shovel, bulldozer en een hydraulische kraanmachine ervoor dat het zand goed verspreid werd en daardoor op de juiste hoogte kwam.

Landmeting werkzaamheden

De surveyor heeft de oppervlakte d.m.v. een GPS systeem bijgehouden. Wanneer de metingen verricht waren werden de diverse metingen gecombineerd tot een digitaal terreinmodel. Een GPS systeem is een landmeetkundig instrument. Met behulp van satellieten kon de exacte positie worden bepaald. Dit kon met een nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm.

Korte omschrijving werkzaamheden

  • Aanbrengen van zandsuppletie op het Quackstrand en strandje Schenkeldijk te Hellevoetsluis.
  • Profileren strand totaal oppervlakte van 37.000 m2
  • Aanleveren en ontwerpen van een nieuw aangepast en uitgebreid profiel model
  • Landmeting werkzaamheden d.m.v. een GPS systeem en de diverse metingen combineren tot een eindoplevering.

    Bekijk een video van dit project

Video project Quack strand, Hellevoetsluis (Video van Staatsbosbeheer)

Foto's van het project