Ga naar content

Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. is sinds december 2021 gecertificeerd op trede 5 van de CO₂-Prestatieladder. Voordat Baggerbedrijf De Boer is gecertificeerd is eerst de footprint van het basisjaar geïnventariseerd. Hiervan is een rapportage opgesteld en hebben we een verklaring gekregen betreffende toetsing emissie inventarisatie op volledigheid conform NEN-ISO 14064-1 §9.3.1 “GHG Report Content”.  

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het brandstof verbruik en de CO2 uitstoot worden volledig inzichtelijk gemaakt. Binnen het bedrijf wordt (verder) gezocht naar mogelijkheden met uitstoot de reduceren.