Ga naar content

Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. is sinds januari 2012 gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder. Voordat Baggerbedrijf De Boer is gecertificeerd is eerst de footprint van het basisjaar geïnventariseerd. Hiervan is een rapportage opgesteld en hebben we een verklaring gekregen betreffende toetsing emissie inventarisatie op volledigheid conform NEN-ISO 14064-1 §7.3.1 “GHG Report Content”.

Vervolgens is Baggerbedrijf De Boer begin 2012 gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder en hebben we onderstaand certificaat in ons bezit.