Ga naar content

EMVI staat voor economisch meest voordelige inschrijving, het is een methode die bij de gunning van aanbestedingen wordt toegepast. Bij een EMVI-aanbesteding wordt er niet alleen naar de prijs gekeken maar wordt er eveneens veel waarde gehecht aan kwalitatieve criteria.

In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) veranderd. EMVI is nu een containerbegrip geworden voor 3 gunningscriteria:

  • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
  • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle)
  • Laagste prijs

Wat voorheen werd aangeduid met EMVI, is nu dus BPKV geworden. Rijkswaterstaat selecteert met BPKV inschrijvingen op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit.

Onderstaand een overzicht en rapportages over onze BPKV-projecten waarvan wij de penvoerder zijn.

  1. Boontjes 
  2. Perceel 5 (Zeeuwse Havens)
  3. Perceel E (Zeeuwse Havens)

Op dit moment voeren wij nog één EMVI project uit en dat is het Baggerspeciedepot Hollandsch Diep. De drie projecten hierboven zijn inmiddels afgerond.