Ga naar content

Door participatie willen we aantonen dat we investeren in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. Zodoende willen we de impact die we maken op het milieu continu verbeteren.

Document 3.D.1 Participatie geeft een lijst weer met daarop de initiatieven waaraan Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. meedoet.