Ga naar content

Welkom op de pagina van Uitgediept no. 48

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende peilingen op de Waddenzee en nog meer weetje over sleephopperzuiger Mahury. Maar ook kun je de oplossingen vinden van de puzzels, een kleurplaat downloaden of de kaart met de route van de Elbe. 


 

Pagina 16 en 17 - Voor de kleine baggeraartjes

 

 • Oplossing Rebus = Vroeger noemde ze een ploegboot een krabbelaar  

Toelichting:

Het eerste type ploegboot, de krabbelaar, werd al gebruikt in de 14e eeuw. Eenvoudige krabbelaars waren schepen met een soort grote hark die over de bodem werd gesleept. Sommige krabbelaars werden door mensen of paarden voortgetrokken en later werden ze voorzien van masten en zeilen. 

(foto website www.zeeuwseankers.nl/verhaal/scheepsmodel-krabbelaar)

Baggerbedrijf De Boer B.V. kocht haar eerste ploegboot “Alk” in het jaar 1980. 
De eerste ploegboot van Baggerbedrijf De Boer


En hier alvast een kleine sneakpreview van onze nieuwste ploegboot Rayador.
Op de foto heeft de Rayador nog geen Baggerbedrijf De Boer kleuren en staat de oude naam "Retriever" er nog op, maar dat komt omdat we dit schip helemaal gaan ombouwen en verven en als dat klaar is, dan pas komt de nieuwe naam erop te staan. 

Waar komt de naam RAYADOR eigenlijk vandaan? 
De Nederlandse naam voor Rayador is Schaarbek, en dat is een vogel. In het begin kregen veel van onze schepen vogelnamen, zoals de Albatros, Alk, Zeearend, Adelaar. Maar tegenwoordig gebruiken we namen van rivieren. Nu dus weer eens een vogelnaam. 
Opvallend aan de Schaarbek is de snavel, waarvan de onderkant tot een derde langer is dan de bovenkant. Dat ziet er wat raar uit, maar hierdoor kunnen deze vogels al vliegend met de bek open vissen en schaaldiertjes uit het water te vissen. 

De vertaling van Rayador uit het Spaans is 'krabber'. Dus met een beetje fantasie maken we er een Hollandse kaasschaaf die over de grond schaaft.


(Extra)Weetjes 

Nog wat extra weetjes van de bemanning op de sleephopperzuiger Mahury.

Wist je: 

 1. Dat maandag voor de aflossing de drukste dag bij de wasmachine is.
 2. Dat de meest gestelde vraag aan de kok is; "wat eten we vandaag"?
 3. Dat de andere collega's, zoals uitvoerders en crewing graag blijven eten als ze aan boord komen.
 4. Dat we met veel dialecten aan boord zitten, maar dat iedereen elkaar wel begrijpt.
 5. Dat ze in het voorjaar allemaal aan de lijn doen en dat de kok daar geen rekening mee houdt.
 6. Dat we hele gezellige ploegen hebben.
 7. Dat de gemiddelde leeftijd aan boord 34 jaar is.

Mahury Urk


 

Oplossing zoek de 10 verschillen

 1. De Scholekster rent weg,
 2. Er liggen ineens zeehonden op het strand,
 3. De rode boei is gezonken,
 4. De schoorsteen boven de bosjes is verdwenen,
 5. We hebben een extra arm bij de zuigbuis,
 6. De mast bovenop de Mahury is weggewaaid,
 7. Er is nog een schoorsteen verdwenen,
 8. Het zeil is opeens blauw geworden,
 9. Het lampje boven het bord is verdwenen,
 10. Het cijfer is omgedraaid, want het is nu een 9 inplaats van een 6.

   

Oplossing van het doolhof

De tekst die je moet volgen is "Ga naar links en of naar rechts, of naar boven en naar onder, en zoek de uitgang van dit De Boer doolhof". 


 

Goocheltrucjes

De goocheltrucjes komen van de website van Kees de Muis. Daar kun je nog meer trucjes en ook hele leuke kleurplaten op vinden.  De drie goocheltrucjes die je hieronder kunt vinden zijn: 

 1. Servet verplaatsen ( Erg leuk tijdens het kerstdiner)
 2. Breinaald door een ballon (want kerstballen zijn helaas te hard)
 3. Een munt laten verdwijnen (jippie, extra zakgeld)

 

Kleurplaat Baggerbedrijf De Boer Toekan

Sleephopperzuiger Elbe is veel aan het werk geweest in Costa Rica. Daar kun je ook veel toekans vinden, in de meest bijzondere kleuren, waaronder de Zwavelborsttoekan.  Klik op onderstaande link en download de kleurplaat (A4 formaat) van onze eigen toekan en geef hem vooral heel veel vrolijke kleuren. 


 

Teken de route van het Elbe meisje

Klik op de onderstaande linkjes en download de kaart (A4 formaat) van de route die de Elbe heeft afgelegd. Op pagina 5 van de Uitgediept kun je de volgorde van alle havens vinden. 

Klik op de link hieronder hoe de route er dan uit komt te zien. Maar eerst zelf proberen hé!

 

 

Een dag op pad met Annabel van Duijn

Annabel vertelt je meer over de verschillende soorten hydrografische metingen (peilingen) die ze heeft uitgevoerd in de vaargeul van de Waddenzee. 

 • Singlebeam

Een singlebeam echolood (SBES) werkt door geluidsgolven naar de bodem te zenden. Met het verschil in tijd tussen zenden en ontvangen van het signaal wordt de waterdiepte bepaald. De locatie van de gemeten bodemdiepte wordt vastgelegd met een RTK (Real Time Kinematic) GPS-meettoestel. Tijdens de singlebeam metingen wordt met een vaartuig over de onderzoekslocatie gevaren. Hiermee kan de bodemligging van de gevaren lijnen in kaart worden gebracht. De singlebeam wordt vaak gebruikt in combinatie met een lichte boot zodat we overal en snel kunnen komen. Een ander voordeel is dat ook op ondiepe locaties van circa 60 cm gemeten kan worden. En dat is vaak het geval bij het project Waddenzee.

De Waddenzee is namelijk een dynamisch gebied, door de stromingen verandert de bodem permanent. Het weer heeft daar ook invloed op, denk daarbij aan stormen. Op sommige locaties heb je te maken met een sliblaag op de bodem van de zee. Dit is niet de werkelijke diepte. De werkelijke diepte die gemeten moet worden is de harde zandbodem. Om de diepte van deze werkelijke bodem in kaart te kunnen brengen  wordt er gebruik gemaakt van een lage frequentie (33kHz) om als het ware door de sliblaag heen te kijken. Voordat de metingen plaats kunnen vinden moet er eerst geluidssnelheidsmetingen worden uitgevoerd om te bepalen wat de verschillende geluidssnelheden zijn in de waterkolommen.

 • Multibeam

De multibeam echolood (MBES) zendt in één keer, in tegenstelling tot de singlebeam, meerdere geluidspulsen uit onder verschillende hoeken. Deze bundel van pulsen vormt een verticale waaier onder het schip. Deze waaier loopt van loodrecht onder het schip in dwarsscheepse richting aan beide zijden. Door deze bundel wordt een pad gemeten op de zeebodem. Dit pad wordt breder naarmate de diepte groter wordt.

Maar een multibeam kan in principe niet correct werken zonder een bewegingscompensator (motion senor) en een geluidssnelheidsmeter.

Een geluidssnelheid meter is cruciaal voor een multibeam survey, omdat een geluidspuls die onder een hoek wordt uitgezonden, zeer veel hinder ondervindt van verschil in geluidssnelheid in water. Dit komt doordat een geluidspuls die in een andere laag water komt met een andere geluidssnelheid, breekt.

Deze foto komt van de Teledyne website af.
Wij gebruiken op onze peilboten Teledyne Marine Multibeam (software)

 • Geluidsmetingen

Dus naast de Singlebeam en Multibeam metingen moet er ook een geluidssnelheidsmeting gedaan worden, dit resulteert in een Sound Velocity Profile(SVP). Je meet dan de snelheid van geluid in het water. Het is een apparaat dat aan een kabel het water in gelaten wordt. De gemeten waarden worden verzonden naar de computer aan boord van de Etna. Bij de meting met de SVP wordt door een transducer een hoogfrequente puls uitgezonden, ongeveer tienmaal de snelheid van geluid in meters per seconden. De puls wordt vervolgens na het afleggen van een bekende afstand gereflecteerd en vervolgens weer opgevangen door de transducer. Hieruit blijkt dat de looptijd van de puls overeenkomt met periode van de uitgezonden pulsen, waardoor de frequentie van de pulsen zeer nauwkeurig gemeten kan worden.
Dit is zo'n apparaat. Deze gebruiken wij voor de Sound Velocity Profile metingen

 • ADCP metingen

Met de Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) worden de stromingen in het water gemeten. Dit wordt gemeten door middel van het doppler effect. Dit effect kom je overal tegen denk hierbij aan de sirene van een ziekenwagen. Wanneer deze naar je toe komt klinkt het geluid heel anders dan wanneer die van je wegrijdt.

Aan de hand van de ADCP metingen kan worden bepaald waar het zand en slib zich naar toe verplaatsen bij de verschillende getijen. Voor diepere gedeeltes in het water zijn minimaal drie sonars nodig en voor het meten van de stroming in een rivier zijn er maar twee nodig.

In de ADCP zit al een geluidsmeting ingebouwd zodat deze de accurate geluidssnelheid heeft om de meting goed uit te kunnen voeren.

 • Handloodmetingen

De diepte moet op diverse plekken met de hand gemeten worden, om te checken of de Singlebeam de juiste bodemlaag meet. Dit gebeurt met een handlood; dat is een lijn met daaraan stukjes lood, op 25 centimeter afstand van elkaar. Onderaan hangt een gewicht. Met het klassieke handlood kan de meest nauwkeurige dieptemeting worden verkregen als de stroomsterkte niet te groot is en de te peilen waterbodem voldoende vast is, zodat het handlood niet in de bodem wegzakt. Het is ook arbeidsintensief die handlodingen en daarom wordt het in de praktijk beperkt tot kleine ondiepe wateren of moeilijk toegankelijke wateren.

Annabel bezig met de handloodAnnabel peilt hier met een handlood