Ga naar content

Baggerbedrijf De Boer behaalt CO2-Prestatieladder Niveau 5

Baggerbedrijf De Boer heeft onlangs niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Voordeel voor onze opdrachtgevers is dat zij verzekerd zijn van een aannemer die duurzaam onderneemt.

De directie van Baggerbedrijf De Boer is dan ook zeer tevreden met het behalen van het CO2-Certificaat niveau 5 en bedankt alle betrokkenen die deze prestatie mogelijk hebben gemaakt.

Documentatie omtrent ons CO2-Management systeem kunt u vinden op onze website onder tabblad QHSE