Ga naar content

Met informatiebeveiliging klaar voor de toekomst

Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. is bezig om de norm ISO 27001 te implementeren in haar QHSE en SMS systeem. ISO 27001 is een internationaal erkend raamwerk van “best practices” voor een beheersysteem voor informatiebeveiliging (Information Security Management System, ISMS). Het helpt ons risico's te identificeren en beveiligingsmaatregelen in te voeren die geschikt zijn voor het bedrijf, zodat we de risico’s binnen informatiebeveiliging voor onszelf en onze klanten kunnen beheren of verminderen.

Met een ISO/IEC 27001-certificering kunnen we aantonen dat ons ISMS voldoet aan de internationale “best practices” en kunnen we onze klanten, leveranciers en de markt laten zien dat onze organisatie in staat is veilig met informatie om te gaan.

We streven er naar om in Q4 van 2022 dit certificaat te behalen. Voordat het zover is, heeft Baggerbedrijf De Boer een nieuw beleidsstuk opgesteld waarin de uitgangspunten van ons informatiebeveiligingssysteem zijn uitgeschreven. Met deze uitgangspunten verwachten wij de informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen mét behoud van onze flexibiliteit en efficiëntie in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Dit beleidsstuk is via deze link in te zien: