Ga naar content

Baggeren vaargeul Oranjestad en uitbreiding container terminal Barcadera

Locatie Oranjestad, Aruba, Nederlandse Antillen
Opdrachtgever Aruba Ports Authority N.V.
Periode Q1-Q2 2018
Ingezet materieel Elbe
Naast sleephopperzuiger Elbe hebben we gebruik gemaakt van een lokale peilboot Budui (inhuur), welke we hebben voorzien van onze eigen apparatuur voor het monitoren van de bodem.
Baggervolume Ca 200.000 m3

Over het project

De haven van Oranjestad, momenteel de belangrijkste commerciële haven van Aruba, ligt aan de zuidwestkant van het eiland. Hier komen ook de cruiseschepen aan. Omdat de cruisseschepen steeds groter worden en ook meer diepgang krijgen, was het van groot belang om de toegang tot de haven en de kades waar de cruiseschepen aangemeerd liggen op diepte te brengen.  De haven was de afgelopen 30 jaar niet onderhouden, waardoor er 200.000 m3 koraalzand en slib van de vaargeul bodem langs bestaande kademuren gebaggerd moest worden. 

Het gebaggerde koraalzand was zeer geschikt om op te bouwen. Daarom is dit zand gebruikt om de Baracada terminal uit te breiden met 50.000 m2 nieuw land. Daarbij is er ca. 6.000 m2 oeverbescherming bestaande uit zinkstukken en bestorting aangebracht en een 300 m1 waterafvoer systeem. 


Bekijk de video van dit project voor meer informatie 

Video project Aruba

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Elbe