Ga naar content

Baggerwerkzaamheden haven van Hamburg

Locatie Hamburg, Germany
Opdrachtgever Hamburg Port Authority
Periode Sinds 2012
Ingezet materieel Amazone
Kees Jr.
Baggervolume Variabel

Betreft meerdere contracten, te weten de inzet van een ploegboot en de inzet van een sleephopperzuiger in de haven van Hamburg en de rivier de Elbe. 

  • Inzet ploegboot

De ploegboot ‘Kees Jr’ wordt op diverse locaties binnen het havengebied van Hamburg ingezet om verontdiepingen als gevolg van sedimentatie te verwijderen. Met behulp van de ploeg worden de ondiepere delen van de bodem geëgaliseerd. Dit wordt uitgevoerd met behulp van de ploeg die het sediment versleept naar de diepere gebieden. De eis voor de maximale baggerdiepte in dit contract is tot -16,20 m1 KN (het peil is ten opzichte van de Hamburger Kartennull) (KN ± 0.0 m = NN -1.60 m).    

Daarnaast ook het uitvoeren van hydrografische metingen met single- en multibeam.

  • Inzet sleephopperzuiger

Sinds 2012 verzorgt onze sleephopperzuiger Amazone het onderhoudsbaggerwerk uit in de haven van Hamburg. Het op diepte houden van de haven en de rivier de Elbe.


Bekijk de video van dit project

Video project Hamburg

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Amazone
Kees Jr.