Ga naar content

Baggerwerkzaamheden Kanaal Gent naar Terneuzen

Locatie Kanaal van Gent naar Terneuzen
Opdrachtgever North Sea Port
Periode 2021-2022
Ingezet materieel DD512 and DD517

Overig ingezet materieel: Duwboot Jacolien, Kraanschip Empressa

Baggervolume Variabel

Over het project

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart, bereikbaar via het sluizencomplex in Terneuzen. Het kanaal komt in Sas van Gent Nederland binnen en mondt uit in Terneuzen, op enkele honderden meters van de Westerscheldetunnel. Het kanaal is van levensbelang voor de Gentse economie. Het verbindt de haven van Gent, de derde grootste haven van België, met de zee. Het niet-tijgebonden kanaal heeft een diepte van ongeveer 14 meter, maar is toegankelijk voor schepen met een maximale diepgang van 12,5 meter.

Omdat het een hoofdvaarweg betreft is het onderhoudsbaggerwerk van groot belang. Baggerbedrijf De Boer voert de onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in de dokken en kanaalhavens aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. De onderhoudsbaggerwerkzaamheden hebben tot doel het herstellen en in stand houden van de waterdiepte in de dokken en ter hoogte van de commerciële ligplaatsen in het havengebied.

Naast de baggerwerkzaamheden zullen we ook het toepassen en egaliseren van breuksteen als bodembescherming, en transport van de baggerspecie verzorgen. Schone baggerspecie gaat naar een stortlocatie op de Westerschelde en vervuilde specie naar een erkend depot.


 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

DD512 and DD517