Ga naar content

Onderhoudsbagger(molen)werk rivier de Rijn Duisburg - Duitsland

Locatie Duisburg, Duitsland
Opdrachtgever WSA Duisburg-Rhein
Periode 2019
Ingezet materieel Aalscholver
DD512 and DD517
Hugo
Baggervolume Ca. 135.000 m3

Over dit project

Baggeren in het gebied van de WSA Duisburg-Rhein van km 759.700 tot 865.500

Onderhoudsbaggerwerk met een emmerbaggermolen op de rivier de Rijn. Doel was om de ondieptes uit de rivier baggeren. We moesten hier heel vlak werk afleveren en het traject nauwkeurig op diepte brengen met een tolerantie van maximaal 5 cm.

De uitvoering van dit project zou in 2018 en 2019 plaatsvinden, maar door de toenemende droge periodes kregen de rivieren in Nederland en Duitsland te maken met een extreem lage waterstand. De droogte in 2018 duurde zeven maanden. Begin 2019 kon de Aalscholver eindelijk vertrekken richting Duisburg en de werkzaamheden uitvoeren. 


Bekijk de video voor meer informatie over dit project

Video project Duisburg

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Aalscholver
DD512 and DD517
Hugo