Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk Braakmanhaven

Locatie Terneuzen, Nederland
Opdrachtgever North Sea Port Netherlands N.V.
Periode Vanaf 2020
Ingezet materieel Lesse
Mahury
Peter
Rival
Baggervolume Variabel

Over dit project

Opdracht is om de Braakmanhaven te Terneuzen op de juiste diepte houden, inclusief de toegangsgeul, door de inzet van sleephopperzuigers en waar nodig ander materieel,  zoals een ploegboot of kraanschip. De vrijgekomen baggerspecie voert men af naar een dieper deel van de Westerschelde, naar een verspreidingslocatie op zo’n twee (2) kilometer afstand

Duurzaamheid

North Sea Port hecht veel waarde aan duurzaamheid en in het kader van deze aanbesteding is er dan ook voor gekozen om de schepen, bij de uitvoering van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden, gebruik te laten maken van biobrandstof B30. 

Onze nieuwste sleephopperzuiger “Lesse” vaart op deze locatie met bio brandstof B30 om de haven op diepte te krijgen, zo ook sleephopperzuiger Mahury. Gedurende dit contract zullen ook onze duurzame schepen ploegboot “Peter” en Green Award kraanschip “Rival” in de Braakmanhaven werkzaam zijn. 


 

Foto's van dit project