Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk haven van Duinkerken

Locatie Duinkerken, Frankrijk
Opdrachtgever Grand Port Martitime de Dunkerque
Periode Sinds 2010
Ingezet materieel Albatros
Amazone
Elbe
Etna
Janneke
Peter
Baggervolume Ca. 2.500.000 m3 per jaar

Over dit project

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Oostelijke- en Westelijke haven van Duinkerken (Frankrijk). Het betreft hierbij het baggeren van zand en slib, waarbij het zand opgespoten wordt in depot of aangebracht wordt (d.m.v. rainbowen) in de vooroever en het slib verspreid wordt op de verschillende verspreidingslocaties op zee.

Tevens wordt er gebruik gemaakt van een ploegboot voor het egaliseren van de bodem en het wegtrekken van materiaal langs kades en moeilijk bereikbare plekken.

Baggerbedrijf De Boer B.V. verzorgt het onderhoudswerk op deze locatie al sinds 2010.

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Albatros
Amazone
Elbe
Etna
Janneke
Peter