Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk Haven van Scheveningen

Locatie Scheveningen, Nederland
Opdrachtgever Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Periode 1987 - heden
Ingezet materieel Amazone
Etna
Hydrograaf
Janneke
Kees Jr.
Lesse
Peter
Baggervolume Ca. 300.000 m3 per jaar

Over dit project

Baggerbedrijf De Boer verzorgt sinds 1987 het onderhoudsbaggerwerk van de Scheveningse haven.

De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en centraal aan de Nederlandse kust, waardoor snel in- en uitvaren mogelijk is. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de havens van Hoek van Holland en IJmuiden zijn voor goederenschepen in minder dan een uur te bereiken.

De kades bieden genoeg ruimte voor het verschepen en opslaan van goederen. De haven wordt jaarlijks door meer dan 7.500 schepen aangedaan. Naast offshore-, vracht- en koelschepen varen verschillende visserijschepen de haven in en uit.

Het Havenbedrijf, Scheepvaart en de tunnelcentrale Scheveningen zorgt 24 uur per dag  voor een snelle en veilige in- en uitvaart van het scheepvaartverkeer. Ook beheert, exploiteert en onderhoudt het Havenbedrijf en de tunnelcentrale de haven.

Sinds de groei van de haven van Scheveningen komen er steeds grotere schepen met grotere diepgang aanleggen om hun ladingen te lossen. Het is dan ook van groot belang om de havens, de toegang en de vaargeulen op diepte te houden.

Dit project betreft het ‘normale’ onderhoudsbaggerwerk: het op diepte brengen en houden van de havens, de toegang en de vaargeulen. Daarnaast moet men het gebaggerde slib en zand in het daarvoor bestemde stortvak deponeren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een sleephopperzuiger. In de haven zal de sleephopperzuiger geassisteerd worden door een ploegboot die ook het nodige peilwerk uitvoert met behulp van het PDS2000 peilprogramma. 

De locaties waar we werkzaam zijn:

  • Vaargeul in de Nieuwe Buitenhaven
  • De Havenhoofden
  • Doorvaart tussen de Oude haven en de Nieuwe Buitenhaven
  • De Voorhaven
  • De Derde Haven
  • De Eerste haven

     

Foto's van het project