Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk PPGL's Dock 2 Basin, Point Lisas

Locatie Point Lisas, Gulf of Paria, Trinidad
Opdrachtgever Phoenix Park Gas Processors Ltd
Periode Q3 - 2020
Ingezet materieel Elbe
Baggervolume Ca. 80.000 m3

Over dit project

De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in Point Lisas, Trinidad aan de Golf van Paria met de TSHD Elbe. In dit gebied zijn er veel gas en olie terminals aanwezig, deze werkzaamheden werden ook uitgevoerd bij een gas-terminal.

De werkzaamheden bestonden uit het onderhoudsbaggeren met behulp van een sleephopperzuiger en de inzet van een peilboot. De uitdagingen waren:

  • Baggeren dicht bij de kade,
  • Materiaal onder de kadezijde verwijderen,
  • Baggeren in een relatief klein gebied.

Bovenstaande aandachtspunten hebben we o.a. aangepakt door dicht langs de kadezijde te baggeren en met behulp van een waterinjectiemondstuk aan de zijkant van de sleepkop het materiaal te verwijderen onder de kade.

Naast de baggerwerkzaamheden hebben we in-,  uit- en tussentijdse peilwerkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn in september 2020 naar tevredenheid afgerond.


 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Elbe