Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk Riviermonding Tweed River

Locatie Tweed Heads, Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Opdrachtgever Tweed Sand Bypassing
Periode 2019 - 2022
Ingezet materieel Albatros
Baggervolume Variabel

Over dit project

Dit project betreft het onderhoudsbaggerwerk in de monding van de Tweed rivier op de grens tussen de staten New South Wales en Queensland, Australië, met behulp van een sleephopperzuiger met geringe diepgang.

Het betreft een zandtransportsysteem, waarbij zand aan de zuidzijde van de monding van de Tweed ter hoogte van Letitia Spit wordt verzameld en onder de rivier door naar rivierarmen aan de noordzijde wordt gepompt.Van daaruit wordt het zand door de golven en stroming verder getransporteerd t.b.v. strandsuppletie aan de zuidelijke stranden van Gold Coast.

Tijdens dit project wordt met een sleephopperzuiger regelmatig zand opgebaggerd dat zich in de monding van de Tweed ophoopt. Zo wordt de monding van de Tweed veilig bevaarbaar gemaakt en gehouden. Een deel van het zand wordt gedumpt op daarvoor aangewezen stortlocaties, en dient eveneens ter suppletie van de zuidelijke stranden van Gold Coast. Het systeem is speciaal ontworpen voor het transport van het zand dat door de natuur langs de kust noordwaarts wordt verplaatst.

Geniet van de foto’s, welke zijn gemaakt door Wes Palmer van Skyepics tijdens de 2e baggercampagne (2020) i.o.v. Tweed Sand Bypassing


Klik voor meer informatie over dit project op de onderstaande link (Engelstalig):

https://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au/

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Albatros