Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk toegangskanaal Tuxpan

Locatie Mexico
Opdrachtgever Asiponatux Tuxpan
Periode 2021 en 2021/2022
Ingezet materieel Lesse
Baggervolume Ca. 315.000 m3

Eind augustus 2021 raasde de tropische storm Grace over de Golf van Mexico met zware wind, regen en modderstromen. Als gevolg hiervan is er veel slib en sediment uit de bergen via de rivier aangevoerd en bezonken in het toegangskanaal. 

Opdrachtgever Asiponatux Tuxpan heeft Dragosa en Dutch Dredging gevraagd om in december 2021 te starten met het opnieuw baggeren van het toegangskanaal om de minimaal vereiste vaardiepte te creëren zodat er weer een veilige doorvaart kan plaatsvinden.

Om te voorkomen dat er binnen afzienbare tijd wederom materiaal bezinkt in het kanaal is er een vak van ca. 1000 m1 extra verdiept. Dit vak fungeert als een soort slib/zand opvang waardoor het onderhoudsbaggerwerk tot maximaal 1 keer per jaar kan worden beperkt.

Het werk is eind januari 2022 opgeleverd. 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Lesse

Lees meer over het gebruikte materieel

Lesse