Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk vaargeul Slijkgat, Stellendam

Locatie Slijkgat, Stellendam
Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)
Periode 2021-2024
Ingezet materieel Etna
Mahury
Saramacca
Baggervolume Variabel

Over dit project

Het Slijkgat, de vaargeul die de Stellendamse haven verbindt met de open zee, wordt voortdurend gevuld met zand en slib. Dat is een dynamisch proces: windkracht, getijde, waterstromingen en –standen spelen een rol. Vanaf de zee komt zand en slib, maar ook vanaf de Maas en de Rijn. Bij hoge rivierafvoer wordt sedimentatierijk Maas- en Rijnwater gespuid door de Haringvlietsluizen. Gevolg: aanslibbing in het Slijkgat. De vaarweg heeft een lengte van 13 kilometer en is 100 meter breed.

De komende jaren gaat Baggerbedrijf De Boer de vaarweg onderhouden door middel  van onderhoudsbaggerwerkzaamheden om de gegarandeerde diepte van -5,5 meter NAP, welke noodzakelijk is voor de veiligheid van de (vissers)schepen en de bereikbaarheid van de haven, te garanderen. 


 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Etna
Mahury
Saramacca