Ga naar content

Invalshoek A is bedoeld om inzicht te verwerven in onze eigen CO₂-uitstoot. Hiervoor zijn alle energieverbruikers binnen ons bedrijf geïdentificeerd. Daarna is er gemeten wat elke energieverbruiker in het basisjaar heeft verbruikt. Dit is ingevoerd in ons web-based CO₂ Management Programma. Dit programma maakt gebruik van de vigerende conversiefactoren (uit het CO₂-handboek) en rekent de verbruiken om naar tonnen CO₂-uitstoot. Hier is daarna ook een energiebeoordeling over gemaakt. 

Wanneer inzicht is verworven, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B), gecommuniceerd (invalshoek C) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten (invalshoek D).

Baggerbedrijf de Boer geeft halfjaarlijks inzicht in haar CO₂-footprint en publiceert dat op deze site.

Er is ook een kwaliteitsmanagementplan opgesteld voor het energiemanagement van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V.  In dit kwaliteitsmanagementplan staat de stuurcyclus energiemanagement beschreven, inclusief de verantwoordelijkheden. We beschrijven hierin de samenhang tussen de verschillende documenten.

Hieronder zijn per jaar de samenvattingen van de footprints, per bedrijfsonderdeel, terug te vinden.

Wilt u meer footprints ontvangen, mail dan naar info@dutchdredging.nl