Ga naar content

Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. wil transparant zijn over haar reductiebeleid. Halfjaarlijks worden er communicatie-uitingen geschreven waarin het wel en wee van de footprints en de reductiedoelstellingen wordt beschreven. Deze communicatie-uitingen zijn ook op deze site beschikbaar gesteld om een ieder in de gelegenheid te stellen hier notie van te nemen. De CO₂-communicatie zal het belang van CO₂-management voor Baggerbedrijf De Boer Holding beschrijven. Zowel intern als extern moet de communicatie inzicht geven in het CO₂-beleid en de prestaties.

Daarnaast is er ook een Communicatieplan opgesteld. In dit communicatieplan beschrijven we de wijze waarop Baggerbedrijf De Boer Holding haar ambities en maatregelen op het gebied van CO₂-reductie en het ISO 14001 certificaat zowel intern als extern kenbaar maakt. Uitgangspunt daarbij is de CO₂-footprint van Baggerbedrijf De Boer Holding. De communicatie is niet eenmalig, maar structureel van aard.