Ga naar content

Landaanwinning Carmel Port (container terminal), Haifa Bay

Locatie Haifa Bay, Israël
Opdrachtgever A. Arenson Construction Ltd.
Periode 2006 - 2007
Ingezet materieel Amazone

Inzet baggermolen Zeearend: deze is inmiddels niet meer in gebruik. Zo ook splijtbakken DD510 en DD513. 

Naast onze eigen schepen hebben we de volgende ingehuurde schepen ingezet: 

  • Ploegboot TAMAR
  • Kraanponton Abeko Server II
Baggervolume Ca 2.500.000 m3 (landaanwinning)

Over dit project

Ons bedrijf heeft al sinds de 90er jaren ervaring in de haven van Haifa. Na een tender in 2004 en een lang gunningsproces werd het project voor het maken van een nieuwe containerhaven in 2005 opgedragen aan A. Arenson Construction Ltd. en werd Dutch Dredging als subcontractor gevraagd voor het bagger- en opspuitwerk.

In eerste instantie moest de ondergrond worden voldaan van de zachtere grondsoorten. Omdat de stortlocatie erg ver verwijderd was, moest de hoeveelheid tot een minimum beperkt worden.

Hiertoe werd het baggergebied opgedeeld in kleine vakken van 50*50m die stuk voor stuk werden schoongemaakt, bemonsterd en – indien goed bevonden – opgeleverd.

Vervolgens kon worden begonnen met het opspuiten van het zand tussen de damwanden, waarbij er veel restricties aan de voortgang werden gesteld. Enerzijds mocht – vanwege de schaarste van het zand - het zand niet te “ver” voorbij de damwand worden opgespoten om verlies tot een minimum te beperken. Anderzijds moest men wel kort achter de voortgang van de damwand volgen om de voortgang van het gehele project soepel te laten verlopen. Tenslotte was er een eis dat – zolang de damwanden niet verankerd waren – de hoogte binnen en buiten de damwandconstructie niet te groot mocht worden i.v.m. bezwijken van de damwand. Dit leverde een lastige logistiek op, die echter met goed en veel overleg met opdrachtgever, en onderaannemers voor de damwanden, het verdichten en de bestrating soepel is verlopen. Ook heeft een oorlog nog voor enige maanden vertraging gezorgd.

Gedurende de bouw kwam de klant tot het inzicht dat de kades wellicht meer dieptes zouden kunnen herbergen dan de oorspronkelijk bedoelde -14m en is gevraagd of er nog enkele meters klei uitgebaggerd konden worden. Dit is door de emmerbaggermolen en de kraanponton uitgevoerd.

Totale hoeveelheden: 2,500,000m3 landaanwinning met TSHD Amazone en 725,000m2 baggerwerk met TSHD, emmerbaggermolen en kraanponton. 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Amazone