Ga naar content

Baggeren Het Nieuwe Diep, Den Helder

Locatie Het Nieuwe Diep, Den Helder, Nederland
Opdrachtgever Port of Den Helder
Periode Q3 - 2019
Ingezet materieel Adelaar
Hydrograaf
Peter
Rival
Naast onze eigen materieel hebben wij ook ploegboot Brakzand ingezet op dit project (inhuur)
Baggervolume Ca. 180.000 m3

Over dit project

Op 9 september 2019 zijn de werkzaamheden gestart voor het contract “Baggeren Het Nieuwe Diep”. In opdracht van de Port of Den Helder zal Baggerbedrijf de Boer naar verwachting tot half december de sanering van 200.000 m3 deels vervuilde specie uitvoeren.

Peilboot “Hydrograaf” is 9 september gestart met de inpeiling, een zogeheten ‘nulmeting’ van het werk. Vervolgens zal het werk in 3 fases uitgevoerd worden.

In Fase 1 gaat een ploegboot aan de slag welke is voorzien van een vuilploeg. In de te baggeren sliblaag zit namelijk een aanzienlijke hoeveelheid bodemvreemd materiaal. De specifiek ontwikkelde vuilploeg bestaat uit lange dunne spikes die door de sliblaag heen zakken en daarmee het vuil uit de bodem harken. Het vuil zal naar hindervrije locaties worden geploegd waar het met behulp van een kraanschip wordt opgebaggerd en op de kade in containers gelost en afgevoerd kan worden.

Vervolgens kunnen in de Fase 2 een ploegboot, sleephopperzuiger en een kraanschip beginnen met het baggerwerk ten Noorden en ten Zuiden van de Moormanbrug. Zij zullen de locaties weer op de juiste diepte brengen.

In Fase 3 volgt het verwijderen van verontreinigde baggerspecie. Deze fase wordt uitgevoerd met behulp van het kraanschip en een aantal beunschepen. Het opgebaggerde materiaal zal door het kraanschip worden gelost in beunschepen, welke de specie afvoeren naar een baggerdepot.

Het project team, kraanschip “Rival”, ploegboten “Peter”, & “Janneke” en sleephopperzuiger “Adelaar” zullen in de komende periode circa 200.000m3 baggerspecie verwijderen in de Nieuwe Diep haven van Den Helder, zodat de haven weer op de nautisch gewenste diepte komt. De beunschepen van zusterbedrijf Van der Waal zullen de (vervuilde) specie afvoeren.

De flexibiliteit speelt een grote rol op dit werk, voor wat betreft de project specifieke omstandigheden en de dagelijkse werkelijkheid. Hiervoor is de communicatie met de Havendienst van groot belang. Er wordt rekening gehouden met de doorgang in de haven voor het scheepvaartverkeer en een maximale beschikbaarheid van de ligplaatsen in het kader van het economische belang van de Port of Den Helder. De impact voor de havengebruikers zal hierdoor zeer beperkt zijn.

“Weetje: De  “Moormanbrug” gaat ongeveer 20 x per dag open voor onze schepen, zodat ze het baggermateriaal kunnen storten op zee.”

Eind December 2019 is het werk opgeleverd, binnen de planning, binnen budget en met minimale overlast voor de gebruikers.

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Adelaar
Hydrograaf
Peter
Rival