Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk in de Nieuwe Haven te Den Helder en de Mokbaai te Texel

Locatie Den Helder en de Mokbaai te Texel
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Periode 2010 - 2017
Ingezet materieel Adelaar
Albatros
Airset
Rival
Baggervolume Ca. 1.050.000 m3 per jaar

Over dit project

Van 2010 t/m 2017 hebben wij de bodemdiepte onderhouden van het havengebied Koninklijke Marine te Den Helder, inclusief de toegangsgeul en het onderhouden van de bodemdiepte van de Mokhaven.

Het bodemsediment is verwijderd d.m.v. traditioneel baggerwerk met sleephopperzuigers. Bij de haveningang is het bodemsediment verwijderd door water- en/of luchtinjectiebaggerwerk met de Airset.

Vervuild slib bij dokdeuren Dok VI

Extra werk: Spoedbaggerwerk vervuild slib voor de dokdeuren Dok VI Marine bedrijf te Den Helder
De Nieuwe Haven is de haven van de Koninklijke Marine in Den Helder en Nederlands grootste marinehaven. Sinds de verplaatsing van de onderzeedienst naar Den Helder, is de Nieuwe Haven de thuishaven voor alle Nederlandse marineschepen en hun ondersteuning, zoals het Marine bedrijf en CAMS Force Vision.

De berghaven ligt in het noordoosten van de Nieuwe Haven te Den Helder. De Dienst Vastgoed Defensie wilde de vaargeul voor dokdeur VI in de berghaven zo spoedig mogelijk gebaggerd hebben, omdat de dokdeur vanwege verontdieping niet meer bruikbaar was. Hierdoor kon er moeilijk tot geen scheepsonderhoud plaatsvinden.

De werkzaamheden diende uitgevoerd te worden conform het certificaat BRL7000.

Omschrijving van de (extra) werkzaamheden

  • Er moest ca. 800 situ m3 verontreinigde slib (1.000 beun m3) gebaggerd worden, welke vervolgens afgevoerd moest worden naar het baggerdepot “De Slufter”.
  • Om verdere verspreiding van het verontreinigde slib te voorkomen hebben we een bellenscherm geplaats.
  • Metingen m.b.t. de vertroebeling hebben wij uitgevoerd met behulp van een SECCHI schijf.

SECCHI schijf

  • De werkzaamheden hebben wij eigen milieukundige begeleiding (BRL7000/Protocol 7003 begeleiding) uitgevoerd en daarnaast milieukundige begeleiding BRL SIKB6000/protocol 6003 door de firma ATKB.
  • Naast het baggerwerk hebben er peilwerkzaamheden (singlebeam) plaatsgevonden.
  • Voormalige ploegboot Elco heeft d.m.v. ploegwerkzaamheden een vlakke bodem opgeleverd.

Foto's van dit project

Lees meer over het gebruikte materieel

Adelaar
Albatros
Airset
Rival