Ga naar content

Onderhoudsbaggerwerk vaargeulen en havens van de provincie Zeeland

Locatie Provincie Zeeland, Nederland
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Noordzee
Periode Sinds 2014
Ingezet materieel Adelaar
Albatros
Airset
Amazone
Etna
Hydrograaf
Janneke
Kees Jr.
Lesse
Mahury
Peter
Rival
Van de Graaf Sr
Baggervolume Ca. 1.020.000 m3 per jaar

Over dit project

Combinatie: Baggerbedrijf De Boer B.V. en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de havens van Terneuzen (Westbuitenhaven, Oostbuitenhaven en de veer- en jachthaven), Breskens (Veerhaven toegangsgeul en monding van de Veerhaven en de Handelshaven) Hansweert (Buitenhaven) en Vlissingen (Koopmanshaven).

De werkzaamheden bestaan uit o.a.:

  • Het op diepte houden van de havens en de vaar- en toegangsgeulen.
  • De baggerspecie vervoeren en verspreiden in de daarvoor aangegeven verspreidingsgebieden.
  • Het uitvoeren van survey onderzoek.
  • Omgevingsmanagement, met o.a. vergunningsmanagement en waterbodemonderzoek.
  • Het werk uitvoeren onder System-Engineering. Dit systeem wordt toegepast om de te leveren kwaliteit te bewaken.

     

Foto's van dit project