Ga naar content

Monitoren Langsdammen Waal en suppletie Boven-Rijn

Locatie Waal en Boven Rijn, Nederland
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Periode December 2018 - December 2022
Ingezet materieel Etna
Hydrograaf
Baggervolume n.v.t.

Over dit project

Uitvoering van dit project als Combinatie Baggerbedrijf de Boer B.V. / Aquifer Consultancy B.V..

Uitvoeren van hydrografische metingen en stroom- en debietmetingen. 

Omschrijving van het werk:

Waarom zijn deze metingen nodig?

RWS wil weten wat de staat is van deze infrastructuurnetwerken. Zijn zij veilig te gebruiken en te onderhouden en vervullen zij hun functie naar behoren? Ook is het belangrijk om te weten wanneer er onderhoud aan deze infrastructuurnetwerken nodig is. In het kort gaat het met name om het borgen van de bereikbaarheid, bevaarbaarheid en de veiligheid van de Waal/Boven-Rijn.

Locaties

Er zijn 3 locaties Langsdammen Waal (Hydrografische metingen), te meten nabij Wamel, Dreumel en Ophemert. De metingen zullen 2-wekelijks plaatsvinden tot eind 2020.

Locatie Suppletie Boven-Rijn (Peilingen en Verhanglijnmetingen) ligt nabij het Gelderse Tolkamer. In April 2019 heeft Rijkswaterstaat voor de tweede keer gecontroleerd grind laten storten op de rivierbodem. De metingen zullen iedere 8 weken plaatsvinden in de hoofdgeul en oevergeulen, tot eind 2020.

Daarnaast zullen er op afroep door Rijkswaterstaat flexibele metingen plaatsvinden t/m eind december 2020.

Metingen Langsdammen Waal (hoofdgeul + oevergeul):

  • Multibeam(bathymetrische) metingen 
  • Verhanglijnmetingen
  • Stromingsmetingen

Metingen Suppletie Boven-Rijn (hoofdgeul, dit gebied van de rivier heeft geen oevergeul):

  • Multibeam(bathymetrische) metingen Boven-Rijn + Kribvakken (na 2020)
  • Verhanglijnenmetingen, afhankelijk van de waterstand
  • Stromingsmetingen, afhankelijk van de waterstand

Wat zijn langsdammen?

Lees hierover meer op de website Ruimte voor de rivier

Wat is een oeversuppletie?

Bekijk een video van Rijkswaterstaat over de Suppletie Boven-Rijn

 

Foto's van het project

Lees meer over het gebruikte materieel

Etna
Hydrograaf