Ga naar content

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld.

In overleg met de taakgroep zijn er voor Baggerbedrijf De Boer doelstellingen op papier gezet en maatregelen hoe we die doelstellingen willen behalen. Dit alles is ondergebracht in het EMP (Energie Management Plan). Hierin wordt de voortgang van de reductiedoelstellingen jaarlijks besproken. Om het wat inzichtelijker te maken laten we ook elk jaar de voortgang van de reductie zien. Hierin staat puntsgewijs wat er concreet is bereikt op reductievlak. Om invulling te geven aan onze doelstelling is er een document met besparingsmaatregelen opgesteld waarin de maatregelen met significante besparing verder worden toegelicht, met een berekening van de behaalde CO₂ -reductie.

Het nieuwste feit op gebied van reductie is de hermotorisering van het luchtinjectievaartuig “Airset”. Dit heeft meteen effect gesorteerd, getuige het artikel Baggerbedrijf De Boer wint onderhoudscontract voor haven Delfzijl met groen schip

Baggerbedrijf De Boer is in 2016 begonnen met het gebruik van biofuels. Tot op heden wordt er gebruik gemaakt van deze B30 biofuelmix op de bakkenzuiger die bij het baggerspeciedepot ligt. Door het gebruik van deze biobrandstof is de CO₂ -uitstoot van de bakkenzuiger (en ook het BPKV-project in z’n totaliteit) significant gedaald, daar de emissiefactor van de B30-mix bijna een volledige kilo per verbruikte liter lager is!
GoodFuels Launch De Boer/ Dutch Dredging, Port of Moerdijk

Voortgang CO₂ Reductie

In dit gedeelte is per jaar een samenvatting van de genomen maatregelen van dat jaar opgenomen. De reductie die behaald wordt door de invoering van de genoemde maatregelen is beschreven in het besparingsmaatregelen document – wanneer dit berekend kan worden.

Wilt u meer CO₂ voortgangen ontvangen, mail dan naar qhse@dutchdredging.nl