MVO - CO₂

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is het nieuwe “modewoord” dat steeds vaker voorbij komt. Aanbesteders willen “duurzaam inkopen”.  Rijkswaterstaat, maar ook andere klanten, vragen daarom steeds vaker om een CO-certificaat. Hiermee tonen we aan dat we milieuvriendelijk te werk gaan. Hoewel de zorg voor het milieu vanzelfsprekend is, in onze ogen, hebben we een certificaat behaald op niveau 3 van de CO-Prestatieladder waarmee we het ook daadwerkelijk aantonen.

Het hele MVO verhaal is een afspiegeling van wat je ziet in de samenleving. Wij vinden het niet meer dan normaal – wat ook blijkt uit onze duurzaamheidsvisie – dat je zorgvuldig omgaat met je mensen en de omgeving en zo weinig mogelijk brandstof gebruikt.  Nu worden de krachten echter gebundeld, samen heb je daar natuurlijk veel meer invloed op.

Begin 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. haar CO₂-certificaat op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald. De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit is ook ondergebracht in ons CO2-reductiebeleid.

Een nieuw hoogtepunt op het gebied van duurzaamheid is de bouw en ingebruikname van onze nieuwe ploegboot “Peter”. Dit nieuwe schip is in juni 2018 gedoopt en het bedrijf is nu trotse bezitter van ’s werelds groenste en schoonste ploegboot!

Dutch Dredging Takes Delivery of New Vessel

De CO₂-Prestatieladder maakt gebruik van vier invalshoeken om de ladder gestalte te geven, namelijk:

Baggerbedrijf de Boer stelt elk semester een aantal documenten op die inzicht geven aan de invulling van deze invalshoeken. Door op de links hierboven te klikken kunt u lezen wat Baggerbedrijf de Boer doet om aan de desbetreffende invalshoek invulling te geven en kunt u de documenten over dit onderwerp zien en inlezen.

Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. heeft als algemene doelstelling om de energie-efficiëntie van de totale vloot in 2021 met 5% te verhogen ten opzichte van 2011. Om dit te bewerkstelligen willen we tot en met 2020 continu monitoren naar reductiemogelijkheden en deze waar het kan doorvoeren met als doelstelling om er ieder jaar minstens één door te voeren en er eind 2020 vijf te hebben doorgevoerd. Uiteraard is ieders hulp hierbij nodig. Niet alleen is het belangrijk dat we met elkaar bewuster worden van onze CO₂-uitstoot, bovenal leven er vaak juist uitstekende ideeën waarmee we nuttig aan de gang kunnen. Voor dit doel is er een mailadres geopend: co2reductie@dutchdredging.nl.  Hierop kunnen alle vragen gesteld en, vooral, tips gegeven worden.